شاید هوای زیستنم را عوض کنم باید که لهجه کهنم را عوض کنم این حرفِ مانده در دهنم را عوض کنم یک شمعِ تازه را بسرایم از آفتاب شمع قدیم سوختنم را عوض کنم

اگر به خانه ی من آمدی برایم ای مهربان

چراغ بیاور

و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

 

رمز مطالب گذشته هر دو هفته یک بار عوض میشه


برچسب‌ها:
[ ۱٥٠٠/۱٢/۱٩ ][ ٤:٤٢ ‎ب.ظ توسط صبا ] نظرات ()


مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٤/٦/٢٦ ][ ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ توسط صبا ] نظرات ()


مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٤/٥/۳٠ ][ ۳:٢٤ ‎ق.ظ توسط صبا ] نظرات ()


مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٤/٤/٢۳ ][ ٦:٥۱ ‎ب.ظ توسط صبا ] نظرات ()


مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٤/۳/۸ ][ ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ توسط صبا ] نظرات ()


مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٤/٢/۸ ][ ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ توسط صبا ] نظرات ()


مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٤/۱/۱٧ ][ ۳:٠۸ ‎ب.ظ توسط صبا ] نظرات ()


مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:
[ ۱۳٩۳/۱٢/٩ ][ ۸:٥٥ ‎ب.ظ توسط صبا ] نظرات ()